Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε. (ΕΝΑΕ) Υπό Ειδική Διαχείριση

Η υπό ειδική διαχείριση εταιρεία Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε. (ΕΝΑΕ) στο Σκαραμαγκά Αττικής είναι το μεγαλύτερο ναυπηγείο της Ελλάδας όπως επίσης και το μεγαλύτερο σε ολόκληρη την περιοχή της ανατολικής Μεσογείου. Είναι μία ναυπηγική βιομηχανική μονάδα παγκοσμίου φήμης ιδρυτής της οποίας ήταν ο εμβληματικός Έλληνας μεγιστάνας Σταύρος Νιάρχος. Διαθέτει ιστορία άνω των εξήντα ετών και μακρά εμπειρία στην κατασκευή και επισκευή πολλών διαφορετικών τύπων σκαφών, μεταξύ των οποίων τα πιο προηγμένα συμβατικά υποβρύχια παγκοσμίως.

Δυνάμει της υπ’ αριθμόν 725/08.03.2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Εκούσια Δικαιοδοσία), η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία “ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε” ετέθη σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης των άρθρων 68 και επόμενα του Ν. 4307/2014.

Σε συνέχεια της παραπάνω απόφασης, ορίστηκε ως ειδικός διαχειριστής ο κ. Χριστόδουλος Σεφέρης.

thecompany