Φόρμα Επικοινωνίας

    Στοιχεία Επικοινωνίας

    Οδός Παλάσκα 3
    12462 Σκαραμαγκάς – Δήμος Χαϊδαρίου, Αττική

    212 1070107 (κα Κατερίνα Μιχάλη) & 212 1070031 (κα Dani Tsoli)