Φόρμα Επικοινωνίας

Στοιχεία Επικοινωνίας

Οδός Παλάσκα 3
12462 Σκαραμαγκάς – Δήμος Χαϊδαρίου, Αττική

212 1070107 (κα Κατερίνα Μιχάλη) & 212 1070031 (κα Dani Tsoli)